Starea mediului in Republica Moldova
Raport popular, 2004

State of the environment in the Republic of Moldova
Popular report, 2004
Index
rom eng

Index

Moldova - Plai de viata si odihna

Bazinul aerian

Resursele acvatice

Solul - principala bogatie naturala

Diversitatea Biologica

Deseurile

Politica si masurile Ón domeniul protectiei mediului

Alte probleme

Tabele, figuri, desene

Bibliografie

Despre raport   Bazinul aerian Bazinul aerian
   Resurse acvatice Resurse acvatice
   Resurse funciare Resurse funciare
   Deseuri Deseurile
   Bidiversitatea Diversitatea biologica
   Politica si masurile Ón domeniul protectiei mediului
   Alte probleme


   Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale a Republicii Moldova,
   Institutul National de Ecologie. GRID-Arendal
   25.12 2004
   Copyright © 2004 INECO Moldova