Starea mediului in Republica Moldova
Raport popular, 2004

State of the environment in the Republic of Moldova
Popular report, 2004

Politica în protecţia mediului

rom eng

Index

Moldova - Plai de viata si odihna

Bazinul aerian

Resursele acvatice

Solul - principala bogatie naturala

Diversitatea Biologica

Deseurile

Politica si masurile în domeniul protectiei mediului

Alte probleme

Tabele, figuri, desene

Bibliografie

Despre raport

Realizarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului 

În momentul de faţă Republica Moldova este parte la următoarele convenţii internaţionale:

1. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 septembrie 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993.

2. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993.

3. Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993.

4. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993.

5. Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 457-XIII din 16 martie 1995.

6. Convenţia cadru aNaţiunilor Unite privind schimbările climatice (Rio de Janeiro, 12 iunie 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 404-XII din 12 iunie 1995.

7. Convenţia privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanţe mari (Geneva, 13 noiembrie 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 399-XIII din 9 iulie 1995.

8. Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 23 martie 1995), Protocolul referitor la substanţele ce distrug stratul de ozon ( Montreal , 16 septembrie 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 966-XII din 27 iulie 1996.

9. Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi neutralizarea lor (Basel, 22 martie 1989), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998.

10. Convenţia Naţiunilor Unite privind combaterea deşertificării în ţările afectate de secetă, Paris, Franţa , 17 martie 1994, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 257-XIV din 24 decembrie 1998.

11. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 26 iunie 1994), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 323-XIV din 17 martie 1999.

12. Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul adoptării deciziilor şi accesul la justiţie privind problemele de mediu (Aarhus, 29 iunie 1998), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999.

13. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1971), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XIV din 14 iulie 1999.

14. Convenţia privind conservarea speciilor migratore de animale sălbatice (Bonn, 1979), Acordul privind conservarea liliecilor în Europa şi Acordul privind conservarea păsărilor migratoare de apă african – euroasiatice, ratificate prin Hotărârea Parlamentului nr. 1244-XIV din 28 septembrie 2000.

15. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) Washington, 1973, ratificate prin Hotărârea Parlamentului nr. 1246-XIV din 28 septembrie 2000.

16. Convenţia privind peisajul European, semnată la Florenţa, Italia 20 octombrie 2000, ratificată prin Legea pentru ratificarea Convenţiei privind peisajul european nr. 321-III din 12 noiembrie 2000.

17. Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, semnată la Stocholm, Suedia la 23 mai 2001, ratificată prin Legea pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Nr. 40-XV din 19 februarie 2004.

18. Convenţia de la Roterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor, care fac obiectul comerţului intern, adoptată la Roterdam Olanda la 12 septembrie 1998. Republica Moldova a aderat prin legea Nr. 389-15 din 5 11 2004.

Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale a Republicii Moldova,
Institutul National de Ecologie. GRID-Arendal
25.12.2004
Copyright © 2004 INECO Moldova